God Rebeats

Hindi Bhajan | Free Bhajan | Krishna Bhajan

रघुपति राघव राजाराम – राम भजन

रघुपति राघव राजाराम – राम भजन

 

रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम |


सीताराम सीताराम,
भज प्यारे तू सीताराम |

ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सब को सन्मति दे भगवान |

जय रघुनंदन जय सिया राम,
जानकी वल्लभ सीताराम |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God Rebeats © 2015 Krishna Bhajan