God Rebeats

Hindi Bhajan | Free Bhajan | Krishna Bhajan

माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी – विष्णु भजन

माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी – विष्णु भजन

 

माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरेच्या तीरी |

बाप आणि आई, माझी विठठल रखुमाई |

पुंडलीक राहे बंधू, त्याची ख्याती काय सांगू |

माझी बहीण चंद्रभागा, करीतसे पापभंगा |

एका जनार्दनी शरण, करी माहेरची आठवण |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God Rebeats © 2015 Krishna Bhajan