God Rebeats

Hindi Bhajan | Free Bhajan | Krishna Bhajan

मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो – कृष्ण भजन

मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो – कृष्ण भजन

 

मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो |

भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहिं पठायो ।
चार पहर बंसीबट भटक्यो, साँझ परे घर आयो ॥

मैं बालक बहिंयन को छोटो, छींको किहि बिधि पायो ।
ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो ॥

तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतिआयो ।
जिय तेरे कछु भेद उपजि है, जानि परायो जायो ॥

यह लै अपनी लकुटि कमरिया, बहुतहिं नाच नचायो ।
‘सूरदास’ तब बिहँसि जसोदा, लै उर कंठ लगायो ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God Rebeats © 2015 Krishna Bhajan